معمولا برخی از مصرف کنندگان به انرژی الکتریکی نیاز دارند مانند:لامپ ها و لوازم خانگی و برخی دیگر نیز مانند سیستم های نور در کارخانه جات ذوب آهن به انرژی مکانیکی نیاز خواهند داشت.

انرژی الکتریکی میتواند به انرژی مکانیکی و برعکس تبدیل شود.دستگاه هایی که این دو انرژی را به هم مبدل میسازد ماشین الکتریکی نام دارد.

فرآیند تبدیل انرژی مکانیکی به الکتریکی و برعکس تبدیل انرژی مکانیکی نام دارد.

اگر یک ماشین انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل کند موتور نام دارد و اگر این ماشین انرژی مکانیکی را به الکتریکی تبدیل کرد ژنراتور نامیده می شود.

درماشین های الکتریکی شامل موتور یا ژنراتور اگر سیستم الکتریکی از نوع ACباشد آن را جریان متناوب واگر سیستم از نوعDCباشد آن را جریان مستقیم می نامند.سیستم های الکتریکی و مکانیکی از نظر ماهیت با یکدیگر متفاوت می باشد.

در سیستم های الکتریکی کمیت هایی مانند ولتاژ و جریان خودنمایی می کنند اما در مکانیکی گشت آورد و سرعت از کمیت های اصلی به شمار می آید.

در تمام ماشین های الکتریکی فرآیند تبدیل انرژی از فرم مکانیکی به الکتریکی و برعکس از دو پدیده الکترومغناطیس سر چشمه میگیرد.

1_اگر یک هادی دریک میدان مغناطیسی حرکت کند در آن ولتاژ القا می شود.

2_اگر یک هادی حامل جریان دریک میدان مغناطیسی قرارگیرد به آن نیروی مکانیکی وارد می شود.

تولید برق در نیروگاه جزر و مد

نصب و راه اندازی جک پارکینگی

ماشین ها و موتورهای الکتریکی جریان مستقیم (DC)

الکتریکی ,انرژی ,مکانیکی ,های ,سیستم ,ماشین ,انرژی مکانیکی ,به انرژی ,های الکتریکی ,و برعکس ,اگر یک ,دریک میدان مغناطیسی ,تبدیل انرژی مکانیکی ,فرآیند تبدیل انرژی

مشخصات

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

lingtanami گالری ساختمانی زوبین film-irani فروش انواع کالا ها kazemlove دانلود پایان نامه ها دنیای مجازی من آپشن خودرو | گندم کار kavirhonart ♥♥♥عشق طبقه ی اوّل آسمان♥♥♥