mahyar76چگونگی تولید برق در نیروگاه جزر و مد

مهمترین پارامترهایی که بر تصمیم گیری در مورد ساخت نیروگاه جزر و مد اثر می گذارد، ممکن است اصلاً پارامترهای اقتصادی نبوده بلکه بیشتر به مسائل زیست محیطی مربوط باشد. زیرا با احداث یک طرح جزر و مدی و یک حوضچه شدت جزر و مد در آن ناحیه کاهش می یابد و بنابراین مقدار آبی که به حوضچه وارد یا از آن خارج می شود کاهش می یابد. این تغییرات اساسی، محیط زیست اطراف و داخل حوضچه را تحت تأثیر قرار داده و تغییراتی را در آن ایجاد می کند. این تغییرات عامل تغییر کیفیت آب، میزان رسوب و طبیعت می باشد. هریک از این پارامترها جداگانه بیان خواهد شد.

مزایای یک نیروگاه جزر و مد شامل این حقیقت است که این نیروگاه ها دارای منابع انرژی برگشت پذیر قابل پیش بینی هستند و با طراحی دقیق و ساخت مناسب، یک نیروگاه جزر و مدی عمر طولانی خواهد داشت.

با توجه به اینکه منابع سوخت موجود در کره زمین محدود است و تزریق فراوان گاز co2 به اتمسفر (ناشی از احتراق سوخت در نیروگاههای حرارتی) که سبب افزایش گازهای گلخانه ای می گردد، استفاده از نیروگاه جزر و مد را در قرن اخیر به دلیل مسائل زیست محیطی بیش از پیش مدنظر و مورد توجه قرار داده است.

اثرات نیروگاه جزر و مد بر طبیعت:

اثر نیروگاه جزر و مد بر طبیعت بسیار ناچیز است زیرا این نیروگاه ها سبب بارش باران های اسیدی و یا موجب تشعشات رادیواکتیو در طبیعت نمی شوند. همچنین وقتی که نیروگاه جزر و مدی در حال کار است آلودگی های صوتی آن خیلی کم است. با احداث یک سد برای ساخت یک نیروگاه از شدت جزر و مد در آن محل کاسته شده و با تغییرات رسوب گذاری شکل زندگی آبزیان در اطراف حوضچه تغییر می کند.

احداث حوضچه در مسیر گذر ماهیان مانعی پدید می آورد که سبب تلف شدن برخی از آنها در حین عبور از آن واحد می شود. شرایط حیات پرندگانی که بطور دائمی یا فصلی در دهانه رود زندگی می کنند نیز با احداث این حوضچه تغییر می کند. به این نحو که با احداث سد ارتفاع آب در حوضچه بطور تنظیم شده خواهد بود و لذا دوره زمانی تغذیه مرغان دریایی تغییر می کند.

طرح و مشکلات نیروگاه جزر و مد:

ساخت نیروگاه جزر و مد خیلی گران قیمت است و معمولاً آنها هنگامی ساخته می شوند که ما احتیاج بیشتری به برق داریم. جریانات جزر و مدی همواره در حال تغییر هستند، اما نیاز ما به برق در شب نسبت به روز خیلی کمتر است.

نیروگاه جزر و مد نیز یکی از مشکلات محیطی به حساب می آیند. بسیاری از گونه های ماهی ها در دهانه رودخانه ها، جایی که سدبندی است شنا می کنند و بوسیله توربین ها کشته می شوند. همچنین سدبندی اقامتگاه پرندگان دریایی، ماهی ها و حیوانات دیگر را ویران می کند.

نیروگاه جزر و مد با ساختن مانع در سرتاسر دهانه رودخانه بهره برداری می شوند. گردش جریانات جزر و مدی توربین ها را به چرخش درآورده تا برق تولید کنند. یکی از نیروگاه جزر و مد اروپا نزدیک رانس در شمال فرانسه می باشد. تعدادی مکان برای نیروگاه جزر و مدی در UK (قسمتی از شمال غربی اروپا که شامل انگلیس و شمال ایرلند می باشد) می تواند برای بهره برداری توسعه پیدا کند. اشکال این طرح ها اثر گذاشتن به محل ست پرندگان دریایی و ماهی ها می باشد.

چرا که محل ست آنها با جریانات جزر و مدی ویران می شود همچنین سدبندی فقط برای 10 ساعت در روز نیرو فراهم می کند. نیروی برای 14 ساعت دیگر باید از روش های دیگر فراهم شود.

موج های انرژی زیادی دارند، آزمایش بوسیله طرح های گوناگون و متفاوت بوسیله ژنراتور ثابت کرده است که می توانیم از موج برق تولید کنیم. مشکلاتی وجود دارد برای توسعه دادن و ساختن ژنراتورهای نیروگاه های موجی که هم ارزان و هم کارآمد باشند. آنها باید به اندازه کافی در مقابل طوفان های شدید مستحکم و قوی باشند و آنقدر سبک باشند که با موج های کوچک هم کار کنند. اشکال این طرحها اثر گذاشتن به محل ست پرندگان دریایی و ماهی ها می باشند. چرا که محل ست آنها با جریانات جزر و مدی ویران می شود.


اتصالات

نحوه اتصال باکس به دستگاه های مربوط به شرح زیر می باشد:

1:کانکتورF_N):این کانکتور به برق 220ولت ACمتصل می شود و وظیفه آن انتقال برق به برد کنترل می باشد.

2:کانکتور(LAMP):این دستگاه مجهز به تایمر قابل تنظیم می باشد،درصورتی که این کانکتور به لامپ پارکینگ متصل شود به محض باز شدن درب ها لامپ روشن شده وبابسته شدن درب پارکینگ،تایمر روشن شده و بعد از اتمام تایم لامپ خاموش می شود.(تنظیم کارخانه20ثانیه می باشد).

3:کانکتور(FLASHER):مستقیما به برد فلشر متصل می شود.لازم به ذکر است که تایم فلاشر در هنگام باز و بسته شدن باهم فرق دارد.این سیستم به شما این امکان را می دهد که با دیدن فلاشر متوجه شوید که درب های پارکینگ درحال بسته شدن یا باز شدن است.

4:کانکتور(12ولتAC):هرکدام از سنسور های فرستنده و گیرنده دارای تغذیه برق ACمی باشد،که این کانکتور به صورت موازی به هردو آن متصل می شود.

5:کانکتور(M1):داخل جعبه جک پارکینگی دوعدد بازو وجود دارد،که هرکدام از آنها روی یک درب نصب می شود.M1(موتور اول یا دری که اول باز می شود)دارای دو سیم به رنگ های آبی و مشکی می باشد که هرکدام به ترتیب سرجای خود بسته می شود.

6:کانکتور(M2):داخل جعبه جک پارکینگی دوعدد بازو وجود دارد،که هرکدام از آنها روی یک درب نصب می شود.M2(موتور دوم یادری که دوم باز می شود)دارای دو سیم به رنگ های آبی و مشکی می باشد که هرکدام به ترتیب سرجای خود بسته می شود.

7:کانکتور(STOP_CLOSE_OPEN):این کانکتور جهت فرمان دستی می باشد.(باید توجه کنید برای نصب کلید فرمان دستی بایدJAMPERبینCOMوSTOPرا بردارید.

8:کانکتور(ELECTRONIK LOCK):درصورت نصب قفل برقی سیم های آن مستقیما به این کانکتور متصل می شود.

9:کانکتور(COM_SENS1):کانکنور COMمستقیما به COMسنسور گیرنده (RX)متصل شده و کانکتور SENS1مستقیما به NCسنسور گیرنده(RX)متصل می شود.

10:کانکتور(ANT):هر باکس فلاشر دارای یک سیم ANTاز نوع RG58به اندازه 4متر می باشد که این سیم مستقیما به کانکتور ANTوصل می شود.


معمولا برخی از مصرف کنندگان به انرژی الکتریکی نیاز دارند مانند:لامپ ها و لوازم خانگی و برخی دیگر نیز مانند سیستم های نور در کارخانه جات ذوب آهن به انرژی مکانیکی نیاز خواهند داشت.

انرژی الکتریکی میتواند به انرژی مکانیکی و برعکس تبدیل شود.دستگاه هایی که این دو انرژی را به هم مبدل میسازد ماشین الکتریکی نام دارد.

فرآیند تبدیل انرژی مکانیکی به الکتریکی و برعکس تبدیل انرژی مکانیکی نام دارد.

اگر یک ماشین انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل کند موتور نام دارد و اگر این ماشین انرژی مکانیکی را به الکتریکی تبدیل کرد ژنراتور نامیده می شود.

درماشین های الکتریکی شامل موتور یا ژنراتور اگر سیستم الکتریکی از نوع ACباشد آن را جریان متناوب واگر سیستم از نوعDCباشد آن را جریان مستقیم می نامند.سیستم های الکتریکی و مکانیکی از نظر ماهیت با یکدیگر متفاوت می باشد.

در سیستم های الکتریکی کمیت هایی مانند ولتاژ و جریان خودنمایی می کنند اما در مکانیکی گشت آورد و سرعت از کمیت های اصلی به شمار می آید.

در تمام ماشین های الکتریکی فرآیند تبدیل انرژی از فرم مکانیکی به الکتریکی و برعکس از دو پدیده الکترومغناطیس سر چشمه میگیرد.

1_اگر یک هادی دریک میدان مغناطیسی حرکت کند در آن ولتاژ القا می شود.

2_اگر یک هادی حامل جریان دریک میدان مغناطیسی قرارگیرد به آن نیروی مکانیکی وارد می شود.


شکل ظاهری و اطلاعات عمومی:در دستگاه های مدرن الکترونیکی از قطعات جدا از هم (Discrete)استفاده نمی شود و جای آنها را مدارهای مجتمع یاICگرفته است.کاربردICبه جای ترانزیستور باعث کوچک شدن حجم دستگاه،آسان شدن تعمیرات،کم شدن انرژی مصرفی دستگاه و ارزان شدن قیمت آن می شود.

در یک ICمجموعه ای از ترانزیستورها دریک تراشه (Chip)قرار می گیرد ودر مجموعه بلوک های آی سی راکه با هم درارتباط هستند تشکیل می دهد.

اصلاعات عمومی این آی سی:این آی سی برای گیرنده رادیویی مورد استفاده در دستگاه های ضبط صوت ساخته شده است.

تعداد قطعات جانبی این آی سی کم است.

ولتاژ تغذیه این آی سی 3v+و جریان مصرفی آن بسیار کم و برای موج AMدر حدود3/4MAو برای موجFMدر حدود5/3MAاست.

کنترول ولوم (حجم صدا)به صورت الکترونیکی اجرا می شود.


خطوط انتقال و انواع آن:در فرستنده ها و گیرنده های رادیویی برای انتقال امواج رادیویی از فرستنده به گیرنده یا اتصال آنتن به دستگاه فرستنده یا گیرنده های رادیویی از (خطوط انتقال)استفاده می شود.خطوط انتقال در انواع خط انتقال دو سیمه(متعادل)،خط انتقال هم محور (کابل کواکسیال)موج بر فیبر نوری استفاده می شود.

خط انتقال دوسیمه:خط انتقال دوسیمه از دوسیم موازی تشکیل شده است،که فاصله بین آن ها را ماده ای دی الکتریک مانند هوا یا نوعی پلاستیک می پوشاند.

در قدیم از این خطوط انتقال به عنوان سیم رابط آنتن تلویزیون سیاه و سفید استفاده می شد.خط انتقال دو سیمه را خط انتقال متعادل نیز می نامند.


آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

مجموعه فیلم های ایرانی و خارجی زیبایـــــــــــی و تندرستــــــی سرزمین عقاب ها persiangirlname نام cheapbusticketprices تو می مانی و یک " منِ " بی ارزش ...! nasimebaranf عروس ایرانی reza928